Rozwiązania wspomagające podnoszenie wydajności| MERCAREON
PL Rejestracja nowych przewoźników Formularz demo

Rozwiązania logistyczne dla dostaw

Platforma MERCAREON została stworzona jako rozwiązanie logistyczne do optymalizacji procesu odbioru towaru w sektorze handlowym. Użytkownicy danego oprogramowania mogą pracować wydajniej i skuteczniej, dysponują większą informacją o zachodzących procesach i są w stanie lepiej zaplanować swoja pracę. Zastosowanie rozwiązań logistycznych przyczyniło się do skrócenia czasów oczekiwania, zmniejszenia obciążenia na rampie w godzinach szczytu oraz ogólnej poprawy jakości odbioru towaru.

Klienci MERCAREON otrzymują dostosowany do indywidualnych potrzeb system, który poprzez interfejs łączy się bezpośrednio z wewnętrznym systemem ERP lub systemem spedycyjnym przedsiębiorstwa.

Głównym zadaniem MERCAREON jest łączenie przedsiębiorstw handlowych z dostawcami i przewoźnikami w celu usprawnienia przebiegu dostaw tawarów.

Produktübersicht
Produkt

ROZWIĄZANIA LOGISTYCZNE DLA HANDLU

Kiedy przyjdzie zamówiony towar? Jaki przewoźnik go dostarczy?

Towar zamawiany jest u dostawcy. Nie wiadomo jednak, jaki przewoźnik dostarczy zamówienie i kiedy dokładnie ciężarówka dotrze do magazynu. Prowadzi to do dużego natężenia ruchu w godzinach szczytu, powstania wąskich gardeł na rampach rozładunkowych i opóźnień w procesie rozładunku.

MERCAREON rozwiązuje ten problem za pomocą kilku kliknięć myszką

Sprawdź dostępne zasoby, zdefiniuj okna czasowe (na dany dzień i rampę), udostępnij je online i gotowe. Wybrane terminy są dostępne do rezerwacji w naszym systemie. Gwarantuje to równomierne rozłożenie przyjazdów ciężarówek w ciągu dnia, a pracownicy wiedzą, kiedy i jaka ciężarówka ma dostarczyć towar.

Sterowanie dostawami w magazynach za pomocą Zarządzania oknami czasowymi MERCAREON umożliwia zwiększenie produktywności i wzrost wydajności przy odbiorze towarów nawet o 20%, co skutkuje większą ilością rozładowanych ciężarówek i poprawą skuteczności odbioru.

Co więcej, skraca się o 30-40%czas oczekiwania, okresy przeciążenia zostają zredukowane do minimum, a pojemności przewozowe pojazdów są równomiernie wykorzystane. W efekcie zmniejsza się poziom kosztów. Staje się możliwe ukierunkowane planowanie zapotrzebowania na pracowników zgodnie z ilością dostaw.

Większa dostępność informacji zapewnia przejrzystość procesu: dostępne są pełne i wiarygodne informacje dotyczące oczekiwanych terminów dostaw, ilości oraz innych istotnych danych takich, jak np. liczba palet wymiennych, informacja o dostawach łączonych i wiele innych...

Name

"Dzięki zarządzaniu oknami czasowymi MERCAREON nareszcie wiem, kiedy i jaka ciężarówka z zamówieniem ma przyjechać – dzięki temu dysponuję pewnymi informacjami dla działu zaopatrzenia. Teraz mogę wreszcie racjonalnie planować odbiór towarów! Udało się też zredukować czas potrzebny na odbiór towarów, a długie czasy oczekiwania przestały być tematem do dyskusji."

Dowiedz się więcej
Produkt

ROZWIĄZANIA DLA DOSTAWCÓW

Czy towar dotarł do klienta w uzgodnionym terminie? Czy klienci są zadowoleni z jakości dostaw?

Dostawca jest odpowiedzialny za punktualne dostarczenie zamówionych towarów. Aby mogły one dotrzeć do klienta na czas, konieczne jest odpowiednie planowanie i monitoring.

Również tutaj pomocny jest MERCAREON…

System Zarządzania oknami czasowymi pokazuje wszystkie wolne terminy rozładunku w ramach danego przedsiębiorstwa handlowego. Dostawcy lub ich partnerzy logistyczni rezerwują odpowiednie okno czasowe na rozładunek, dzięki temu przebieg wszystkich procesów poprzedzających proces dostawy może być zaplanowany w sposób zapewniający dotrzymanie ustalonego terminu.

System komunikatów świetlnych zapewnia przejrzystość, gdyż pozwala użytkownikowi na łatwe monitorowanie procesu rozładunku w czasie rzeczywistym i uzyskanie informacji o jego aktualnym statusie.

Moduł Raporty MERCAREON generuje raporty i wyczerpujące statystyki dotyczące punktualności dostaw czy czasu rozładunku towarów. Dane z modułu dostępne są w czasie rzeczywistym.  Wszystkie informacje dotyczące zlecenia transportowego TRANSPOREON mogą być przesyłane również za pośrednictwem interfejsu bezpośrednio do systemu ERP dostawcy.

W taki sposób, przy zaistnieniu nieprzewidzianych sytuacji, dostawca może odpowiednio reagować, zapobiegać opóźnieniom i, tym samym, zapewnić klientom wysoki poziom obsługi.

Dzięki elastycznym dostawom dla sektora handlowego z pominięciem sztywnych terminów przewoźnicy mogą dostosować się do dynamiki rynku transportowego. Pozwala to na optymalne planowanie harmonogramów, lepsze wykorzystanie pojazdów i wyższy poziom efektywności pracy. W efekcie obniża się poziom kosztów transportu.

Name

"Nareszcie mam dostęp do potwierdzonych danych i mogę weryfikować punktualność i rzetelność moich przewoźników. Poza tym dysponuję teraz obiektywnymi informacjami, które rozstrzygają wszelkie dyskusje dotyczące punktualności dostaw."

Dowiedz się więcej

ROZWIĄZANIA DLA PRZEWOŹNIKÓW

Długie oczekiwanie na rozładunek i nieprzewidziane przerwy zabierają cenny czas? Przewoźnicy potrzebują szybszej odprawy przy rampie.

Wielogodzinne oczekiwanie przy rampie może być bardzo kosztowne dla przewoźników, szczególnie dlatego, że ten czas nie jest zaliczany do czasu przerwy, lecz do czasu pracy kierowcy. W najgorszym przypadku dochodzi do przekroczenia ustawowo dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu i wszelkie kolejne terminy dostaw nie mogą zostać dotrzymane.

MERCAREON ma rozwiązanie

Dzięki Zarządzaniu oknami czasowymi MERCAREON przewoźnicy mogą z wyprzedzeniem zarezerwować odpowiedni termin dostawy, dostosowany do harmonogramu pozostałych dostaw.

Takie rozwiązanie jest bardziej elastyczne, niżeli przypisanie przewoźnikowi określonego z góry terminu. Pozwala ono na lepsze planowanie i wykorzystanie pojazdów oraz skrócenie długich czasów postoju, jakie mają miejsce w przypadku niekontrolowanych dostaw. Posiadanie systemu Zarządzania oknami czasowymi prowadzi do skrócenia czasów oczekiwania o 30–40% i umożliwia zaplanowanie czasu odpoczynku dla kierowców.

MERCAREON oferuje specjalne rozwiązania dla dostaw łączonych, a dla małych dostaw udostępniane są rampy ekspresowe. Funkcja mobilnego potwierdzenia dostawy przekazuje dane rezerwacji bezpośrednio na telefon kierowcy.

Produkt
Name

"Nareszcie mogę szybko i skutecznie rezerwować terminy dostaw. Wpisują się one w mój harmonogram. Mogę bardziej ekonomicznie wykorzystywać moje pojazdy, ponieważ – zamiast gdzieś czekać – są ciągle w ruchu!"

Dowiedz się więcej

Please choose your language

close