Produkty wspomagające łączenie partnerów w handlu| MERCAREON
PL Rejestracja nowych przewoźników Formularz demo

MERCAREON: rozwiązania logistyczne wspomagające wydajność ramp w handlu

Elektroniczna platforma MERCAREON jest łącznikiem pomiędzy przewoźnikiem, dostawcą i przedsiębiorstwem handlowym, które jest odbiorcą dostaw. Zastosowanie platformy niweluje lukę informacyjną pomiędzy przedsiębiorstwami i dostarcza informacje o przychodzących na magazyn towarach i terminach realizacji dostaw. To powoduje zwiększenie wydajności na rampach podczas rozładunku. W odróżnieniu od dostawców, przedsiębiorstwa handlowe najczęściej nie są związane umową z przedsiębiorstwami transportowym i nie wiedzą jaki przewoźnik dostarczy zamówienie.

Produktübersicht
Produkt

ZARZĄDZANIE OKNAMI CZASOWYMI

Sterowanie dostawami i optymalizacja odbioru towarów

System do zarządzania oknami czasowymi MERCAREON to elektroniczny harmonogram online. Umożliwia on rezerwację terminów rozładunku. Przedsiębiorstwa handlowe otrzymują za pośrednictwem systemu cenne informacje na temat dostarczanych do magazynów towarów, a przewoźnicy mogą w pewny sposób zaplanować terminy dostaw. Pozwala to z jednej strony osiągnąć większą wydajność, a z drugiej zwiększyć rentowność.

Dowiedz się więcej

RAPORTY

Kluczowe wskaźniki efektywności

Raporty MERCAREON to narzędzie służące do tworzenia analiz i zestawiania danych dotyczących czasu realizacji dostaw, czasu odprawy i punktualności. Poza funkcjami statystycznymi moduł Raporty umożliwia dostawcom bezpośredni dostęp do informacji z systemu Zarządzania oknami czasowymi. Dotychczas informacje te dostępne były tylko dla przewoźników i przedsiębiorstw handlowych.

Dowiedz się więcej
Produkt
Produkt

YARDBOOK do zarządzania procesami logistycznymi na terenie zakładu

Dokumentacja i zarządzanie procesami logistycznymi na terenie zakładu

Yardbook MERCAREON zapewnia pełną rejestrację wszystkich ciężarówek realizujących dostawy. Rejestrowane są nawet najmniejsze dostawy oraz całościowy ruch pojazdów na terenie magazynu.

Dowiedz się więcej

INTERFEJSY

Eksport danych do systemów spedycyjnych

Przewoźnicy mogą zintegrować platformę MERCAREON za pomocą interfejsu ze swoim systemem ERP lub systemem spedycyjnym i zautomatyzować przepływ danych dotyczących rezerwacji i terminów dostaw pomiędzy platformą a swoim systemem wewnętrznym. Rozwiązanie to funkcjonuje dla wszystkich przedsiębiorstw handlowych, a dane rezerwacyjne są dostarczane do wszystkich magazynów. Synchronizacja modułu Raporty MERCAREON z platformą TRANSPOREON pozwala również na wyeksportowanie raportów. Dane są przekazywane za pośrednictwem interfejsu bezpośrednio do wewnętrznego systemu ERP.

 

 

Dowiedz się więcej
Produkt
Produkt

Połączenie z systemami pagerów

MERCAREON także można zintegrować z systemami pagerów, które mogą działać w oparciu o rozwiązania internetowe (np. IXARO), jak również modele typu klient-serwer. Przewoźnicy mogą zintegrować MERCAREON za pomocą interfejsu ze swoim systemem ERP lub systemem spedycyjnym i zautomatyzować przepływ danych dotyczących rezerwacji i terminów dostaw. Rozwiązanie to funkcjonuje dla wszystkich przedsiębiorstw handlowych we wszystkich magazynach.

Dowiedz się więcej

Please choose your language

close